Niukkuuden ajattelu Koska maailman väestö sen kuin vain kasvaa, luonnonvarat hupenevat ja väestön kasvun lisäksi myös länsimaalainen elämäntapa kulutustottumuksineen leviää. Tästä kaikesta pian johtuva niukkuus ja etenevä ilmastonmuutos vaativat uudistuksia sekä toimintoihin että ajatteluun – mutta kuinka kertoa kaikille, että se mitä tavoittelette, on mahdotonta, ja vain jo nyt niistä hedelmistä nauttivat voivat jatkaa nautiskeluaan – ei se niin voi mennä. Jo tässä vaiheessa nykyihminen kuluttaa luonnonvaroja noin 1,6 maapallon verran ja samalla luonnonvarojen tarve kasvaa voimakkaasti maapallon väestömäärän lisääntyessä lähelle kahdeksaa miljardia ja samalla kuluttava keskiluokka saattaa yli kaksinkertaistua viiteen miljardiin! Kaikki näkevät loogisella päättelyllä, että tämä kehitys ei ole kestävällä pohjalla. Ratkaisu saattaa olla kiertotalous, sillä sen toimintamallilla säästämme uusiutumattomia luonnonvaroja, lisätään yrityksen yhteistoimintaa eikä tavaroiden ja tuotantolaitteiden yksinomistamista – varaudutaan siihen, että raaka-aineiden niukkuus ja hinnannousu ovat tosiasioita, ja jollei niille tehdä globaaleja ratkaisuja, on edessä myös väistämättä aseellisia konflikteja johtuen niukkuudesta ja nousseista kustannuksista. Jo nyt monet yritykset ovat lähteneet ennakoimaan tulevaa tilannetta ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia materiaaleja ja kehittämällä oman toimintansa materiaalitehokkuutta kaikessa toiminnan ja tuotteiden elinkaaren erivaiheissa. Myös elintarviketeollisuuden pitää etsiä keinoja vähentää sekä elintarvikejätettä että saada raaka-aiheet uudelleen käyttöön. Toiminta edellyttää myös uusien yhteistyömahdollisuuksien luomista eri liiketoiminta-alojen välille, kuten energiatuotannon ja lääketeollisuuden. Esimerkki Tarpaper Recycling Yksi mielenkiintoinen kiertotalouden nykyesiintymä on suomalainen Tarpaper Recycling, jonka liiketoiminta perustuu talousta puretun kattohuovan uudelleen käyttöön. Tarpaper Recycling muuntaa kattohuovan asfalttipinnoitteeksi kaduille ja teille. Tällä hetkellä Tarpaper kerää huopia ympäri maata omaan tuotantolaitokseensa Lahteen. Lahdessa huovat saavat uuden elämän uusiomateriaalina. Tällainen oivallus, jonka Tarpaper Recycling on tehnyt, säästää sekä luonnonvaroja, tarjoaa vanhalle materiaalille uusiokäytön, sekä vähentää bitumin tarvetta asfalttiteollisuudessa. Esimerkki Fluid Intelligence Suomalainen Fluid Intelligence on yritys, joka yhidstää digitalisaation ja öljyn palveluliiketoiminnan. Fluid Intelligence tuottaa leasing palveluina öljyä teollisuusasiakkaille ja huolehtii etäseurannalla öljyn kuntoa. Fluidin asiakasyritykset maksavat öljyn tuomasta hyödystä eikä siis varsinaisesti kulutetusta määrästä. Tällainen innovaatio ja yhteistyömalli pidentää sekä äljyn elinkaarta että vähentää sen kulutusta.