Miksi kiertotalous Olemme listanneet tähän muutaman syyn, miksi yritysten ja ihmisten pitäisi innostuvan kiertotaloudesta.

  1. Lähtemällä kiertotalouden mukaan alusta alkaen, olet tekemässä huomisen liiketoimintaa jo tänään Kuten aiemmista kohdista on käynyt ilmi, kiertotalous on uutta ajattelu liiketoimintaan, jolla voidaan vastata nykyajan ja tulevaisuuden suurimpiin haasteisiin, joita siis ovat luonnonvarojemme ehtyminen, väestönkasvu, ilmastonmuutos ja maailma ja elämämme digitalisaatio. Huomisen menestyjät huomioivat ne jo tänään.
  2. Omavaraisuus vähentää riskejä Silloin kun yritys valmistautuu raaka-aineiden niukkuuteen ja hintojen laajaan nousuun monella eri rintamalla, kiertotalouden tarjoamat ratkaisut toimivat apuna. Järkevästi omaa toimintaansa suunnittelevat yritykset pyrkivät minimoimaan riskit jo ajoissa, vähentävät kustannuksia ja etsivät uusia, vaihtoehtoisia toimintatapoja samalla kehittäen omaa toiminta- sekä materiaalitehokkuuttaan suunnittelusta tuotteiden elinkaareen saakka.
  3. Opit yhteisöllisyyttä ja integroit sen omaan toimintaasi Mitä useampi taho ottaa käyttöön kiertotalouden perusteet niin sitä enemmän asiat tapahtuvat yhteistyössä ja usein rohkeasti yli erilaisten toimialarajojen ja maiden. Avoin kehitysyhteistyö yritysten, julkishallinnoin, oppilaitosten yms välillä ja erilaiset yhteiset kokeilut luovat uusia toimintamalleja ja lisäävät ketteryyttä isompienkin yritysten uudistumiselle samalla auttaen pienempienkin yritysten kasvua ja paikkansa löytämistä uudelleen rakentuvassa arvoketjussa.
  4. Opit näkemään asioita eri kannalta Kiertotalouden perusajatus on palvella asiakasta entistä paremmin. Kun tuotteiden suunnittelussa oikeasti otetaan mukaan elinkaariajattelu, niiden käyttöarvo kasvaa eikä niistä niiden omankaan käyttöiän päätyttyä tule pelkkää roskaa vaan elinkaaressa on paikkansa sille uudelleenkäytön ja kierrätyksen kautta. Tällä ajattelulla saadaan tuotteille entistä pidempi käyttöikä ja ennen kaikkea parannetaan niiden energia- ja materiaalitehokkuutta.
  5. Palveluliiketoiminta kokee murroksen Kiertotalous tulee tuomaan tuotantoyrityksille kasvumahdollisuuden laajentumalla tuotteiden valmistuksesta monimuotoiseen palveluliiketoimintaan. Leasing, käyttöperusteinen hinnoittelu ovat laajentumassa eri aloille ja sitä myötä kaikenlainen kunnostaminen ja ylläpito tulevat lisääntymään asiakkaiden vaatiessa laajempia palveluita ostettujen tuotteiden tueksi, jolloin niille oikeasti syntyy käytännössäkin kestävä elinkaarimalli.
  6. Tuotteille ja yrityksen brändille syntyy lisäarvoa Siinä missä kiertotalous palvelee asiakasta, palvelee se myös yrityksiä, jotka ottavat kiertotalouden liiketoimintamallit omaan toimintaansa soveltuvin osin. Tuotteiden käyttöikä paranee, niiden energiatehokkuus sekä materiaalitehokkuus paranevat – asiakas saa enemmän ja parempaa. Tästä kaikesta syntyy ajatus ja toiminta vastuullisuudesta, jonka arvostus kasvaa niukkuusongelmien tullessa entistä selvemmin esille – sekä kuluttajat että asiakkaat ovat tahoja, jotka arvostavat vastuullisuutta.
  7. Uusi teknologia uudistaa liiketoiminnan Uudistaminen saattaa olla liian vähäpätöinen sana ja pitäisi puhua liiketoiminnan mullistamisesta. Erilaiset tulevaisuuden digitaaliset palvelualustat tulevat toimimaan monen kehittyvän ja vanhemman yrityksen hyödyntämispintana ja näistä palvelualustoista voi kehittyä kiertotaloutta parhaimmillaan. Digiteknologiat tehostavat resurssien käyttöä ja voivat samalla laajentaa yrityksen asiakaspohjaa

Case Martela Suomalainen Martela on jo ottanut kiertotalousajattelun omaan toimistokalusteliiketoimintaansa. Martela on vuosien ajan jo hakenut määrätietoisesti kasvua digitalisaation kautta ja koko tuotteiden elinkaaren kattavien palveluiden kautta. Koko tarpeen taustalla on Martelan ymmärrys perinteisen liiketoiminnan muutoksista ja tuotemarkkinoiden kutistumisesta sekä tarve kehittää sellainen tarjonta, mikä vastaa asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin.

Ennen Martela oli yksinkertaisesti kalustemyyjä, mutta nykyaikainen Martela keskittyy toiminnassaan tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisia ratkaisuja työympäristöjen kehittämiseen ja ylläpitoon koko niiden elinkaaren ajan. Tällä tavalla Martelan asiakkaat pystyvät saamaan entistä paremman käyttöasteen omille tiloilleen ja vähentämään siten turhia tilakustannuksia. Martelan uusilla palveluilla asiakasyritysten työntekijät saavat entistä paremmat työtilat, työhyvinvointi paranee sekä tuottavuus kasvaa. Toiminnallaan Martela pyrkii luonnollisesti myös siihen, ettei sen tuotteiden käyttökuntoisia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja päätyisi kaatopaikalle. Martelan tavoitteena on jo aiemmin olleet tuotteet, jotka kestävät aikaa sekä muodoiltaan eli design-näkökulmasta mutta myös käyttölaatunsa kautta. Kalusteet kestävät vuosikymmeniä. Nykyään Martela ottaa vastaan asiakkaidensa vanhoja kalusteita, kunnostaa ne ja laittaa myyntiin Martela Outlet myymälöiden kautta. Ne kalusteet, jotka eivät kokonaisina ole enää kunnostuskelpoisia, käytetään hyödyksi komponentteina tai sitten kierrätetään edelleen teollisuuden materiaaliksi.