Käynnissä oleva digitaalinen vallankumous synnyttää koko ajan uusia liiketoimintamalleja, mutta se pelkästään ei riitä. Tuotteiden ja materiaalien kierrättäminen on tärkeä osa koko kiertotaloutta, mutta ei ainoa osa. Digitaalisuus on se osa, missä potentiaalia on todelliseen mullistuvaan kiertotalouden muutokseen. Digitaalisuus luon meille mahdollisuuksia hyödyntää luonnonvaroja tavalla, jota ei ole ennalta nähty, jotka ovat täysin uusia ja pohjautuvat kestävälle kehitykselle. Kaikkialle levinneet sensorit, kasvavat datavirrat, keinoäly, robotiikka, mobiiliratkaisut ja digitaaliset palvelualustat ovat kaikki uusia kehitysaskelia, joita käynnissä oleva digitaalinen kehitys on tuonut vähitellen kaikkeen yhteiskunnan toimintaan. Teknologiat tuovat jokaiselle yhteiskunnan sektorille uudenlaisia taloudellisen toiminnan malleja, joilla ihmiset pystyvät entistä paremmin ja tarkemmin optimoimaan, säästämään, automatisoimaan ja mullistamaan elämänsä ja liiketoimintansa. Samalla optimointi ja uudet toimintatavat luovat säästöjä sekä energian että materiaalin kulutukselle. Digitaaliset ratkaisut lisäävät sähkönkäyttöä, mutta samalla tuovat muuten energia- ja materiaalisäästöjä. Isojen datakeskusten hukkalämpö ohjataan nykyään oman alueen kaupungin lämpöverkkoon, joka osaltaan jälleen vähentää sen alueen energian hukkaamista sekä kaukolämmön hiilidioksiidipäästöjä.

Digitaalisuus tuo avoimuutta

Uudenlainen digitaalinen maailma on entistä verkottuneempi ja kaikki ovat lähempänä toisiaan. Samalla uusi tulevaisuus vaatii päivittämään kaikki toimintatavat. Sanotaankin, että monen kiertotalouden kasvuyrityksen toiminta muistuttaa vähemmän oikeata yritystoimintaa mutta enemmän elokuva-alan produktiota, jossa kaikki sen osapalikat yritykset ja ammattilaiset keskenään muodostavat kokonaisen joustava ekosysteemin. Tämä uusi avoimuus ja yhteistyö luovat uudelle kasvulla kivijalkoja. Tälle kaikelle on ominaista myös uudenlainen yhteistyö isojen ja pienten yritysten välillä. Avoimuus tutkimuksessa ja kehityksessä sekä yhdessä rakennetut uudet palvelumuodot korostavat alustamaisen toiminnan yhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia. Nämä esille tulleet menestystarinat ja liiketoimintamallit antavat uskoa taas uusille kehitys- ja yhteistyöhankkeille ja arvokkaimmaksi pääomaksi nouseekin nykyaikana laajat ja laadukkaat verkostot, yhteistyöverkostot. Asiakkaatkin näkevät muutokset. Monet yritykset näkevät asiakkaat ja kuluttajat tulevaisuuden kehittäjinä ja oman yhteisönsä jäseninä, eikä vain enää ostajina. Heitä pyritään saamaan eri tavoin mukaan yrityksen toimintaan yhteisöllisyyden kautta, ja silloin läpinäkyvyys ja avoimuus nousevat esille ja omaan arvoonsa. Tällaiset toimintamuodot korostuvat esimerkiksi digitaalisen vaihdannan malleissa, joissa tuotteiden ja palveluiden myyjät, käyttäjät ja kehittäjät tulevat yhteen.