Oletko kuullut sanan kiertotalous, tiedätkö mitä se tarkoittaa?

economy

Kiertotalous ja sen tarkoitus ja tavoite on säästää luonnonvaroja hyödyntämällä kaikki materiaalit tehokkaasta ja kestävästi. Myös termit biotalous, hiilineutraalisuus ja cleantech ovat sukua kiertotaloudelle.

Ajatusmalli

Yksi kiertotalouden keskeisin ajatus on, että kaikki raaka-aiheet ja eri materiaalit pysyisivät mahdollisimman pitkään taloudellisessa käytössä, tällöin materiaalien arvo säilyy ja sen haittavaikutuksen ympäristölle minimoidaan. Aktiivisimmissa kiertotalouden malleista jätettä ei enää syntyisi vaan kaikki materiaalit saataisiin käytettäväksi yhä uudelleen, vaikka raaka-aineina muille tuotteille.

Kiertotalous ei kuitenkaan ole vain kierrättämisestä ja materiaalien ja raaka-aineiden tehokasta käyttöä tai ympäristöystävällisyyttä. Siitä ajatellaan tulevan jopa kokonaan uusi talousmalli, missä arvontuotanto tapahtuu aineettomasti ja tuotteita korvataan erilaisilla palveluilla. Kiertotalouteen liittyy myös esineiden ja resurssien jakaminen yhteisöllisesti suoraan omistamisen sijaan.

Tällainen uudenlainen talousmalli antaa yrityksille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia kasvuun ja toimintaan. Uudenlainen kasvu syntyy monimuotoisista verkostoista, entistä avoimemmasta yhteistyöstä ja rohekudesta hyödyntää erilaisia, uusia liiketoimintamalleja.

Kiertotalouden sanotaan mahdollistavan suurimman muutoksen globaalissa taloudessa, tuotannossa ja kulutuksessa 250 vuoteen.

Aikamme murrokset

Maailma kehittyy kiihtyvään tahtiin ja kuluttajien määrä lisääntyy ja entistä useampi haluaa lisää tavaraa, lisää hyödykkeitä - tällainen toiminta ei voi olla nykymuotoisena kestävällä pohjalla. Meistä kukaan ei ole voinut välttyä uutisten sanomalta, että elämme juuri nyt tässä kiihtyvän muutoksen ajassa – eikä tulevaisuus ole kaukana vaan se tapahtuu tässä ja nyt. Kiertotalous pohjautuu kolmeen muutokseen: luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuutos, käynnissä oleva digitaalinen vallankumous sekä siitä tuleva avoimuus ja yhteistyön kasvu. Maailma muuttuu näiden muutosten toimesta enemmän kuin kukaan on vielä miettinyt ja muutos on välttämätöntä, onko se muutos sitten kiertotaloutta?